Tjänster

Tjänster

Vi möjliggör kommunikationen genom hela medarbetarresan. Med oss bygger ni ett starkt arbetsgivarvarumärke som bidrar till en framgångsrik organisation.

Kontakt
Läs mer om våra tjänster
01
Tjänster

Brand & EVP

Identifiera och formulera ert erbjudande som arbetsgivare. Från erbjudande till körklart arbetsgivarvarumärke skapar vi employer branding som sätter rätt förväntningar, driver engagemang och får människor att jobba mot samma mål. Tillsammans utforskar vi er identitet som arbetsgivare.

EVP Framtagning av erbjudande

Rådgivning & coachning Strategi, planering, utförande

Analys & granskning av befintligt erbjudande och varumärke

Kurser i Employer Branding för kunskapsuppbyggare

Tjänster
01

Brand & EVP

Identifiera och formulera ert erbjudande som arbetsgivare. Från erbjudande till körklart arbetsgivarvarumärke skapar vi employer branding som sätter rätt förväntningar, driver engagemang och får människor att jobba mot samma mål. Tillsammans utforskar vi er identitet som arbetsgivare.

EVP Framtagning av erbjudande

Rådgivning & coachning Strategi, planering, utförande

Analys & granskning av befintligt erbjudande och varumärke

02
Tjänster

Koncept & content

Vi hjälper er att hitta kommunikationslösningar och forma er identitet. Employer branding bygger meningsfulla relationer. Med effektiva koncept hittar vi kommunikationens röda tråd. Med relevant content skapar vi värde och håller dialogen levande.

Konceptutveckling

Design & produktion

Content- & kommunikationsplan

Tjänster
02

Koncept & content

Vi hjälper er att hitta kommunikationslösningar och forma er identitet. Employer branding bygger meningsfulla relationer. Med effektiva koncept hittar vi kommunikationens röda tråd. Med relevant content skapar vi värde och håller dialogen levande.

Konceptutveckling

Design & produktion

Content- & kommunikationsplan

03
Tjänster

Kanal & distribution

Nå ut. Till rätt målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Vi hjälper er att synas och nå era målgrupper. Med oss gör ni de smartaste kanalvalen och vi är med er hela vägen från aktivering till mätning, optimering och resultat.

Medierådgivning & kanalstrategi

Annonsering, Always on, kampanjer & mjukvara för distribution

Målgruppsanalyser

Kurser för kompetensutveckling

Tjänster
03

Kanal & distribution

Nå ut. Till rätt målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Vi hjälper er att synas och nå era målgrupper. Med oss gör ni de smartaste kanalvalen och vi är med er hela vägen från aktivering till mätning, optimering och resultat.

Medierådgivning & kanalstrategi

Annonsering, Always on, kampanjer & mjukvara för distribution

Målgruppsanalyser

Vill ni veta mer? Våra experter pratar gärna med er om era behov och utmaningar!

Kontakta oss
SV