sekretesspolicy

SV

Integritetspolicy

Ditt förtroende är av yttersta vikt för oss, och Keeparo tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare och hur vi skyddar våra användares integritet.
Denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på Keeparo AB (tidigare KSMG Media Group AB) ("Keeparo"). Denna policy gäller för dig om du exempelvis söker jobb hos oss, representerar ett företag som vi gör eller vill göra affärer med, surfar på vår hemsida, anmäler dig till våra nyhetsbrev eller andra prenumerationstjänster, deltar i event eller liknande aktiviteter eller om du på annat sätt interagerar med oss. Om du inte har något intresse av att läsa hela policyn kan du bara scrolla ner till de avsnitt som verkar mest relevanta för dig. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på privacy@keeparo.com eller våra andra kontaktkanaler som anges nedan.

TALANGMÖJLIGHETER MED VÅRA KUNDFÖRETAG 

Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster som hjälper företag att hitta de talanger de behöver och som hjälper talanger att hitta sina framtida arbetsgivare. Om du är en talang och har lämnat in en ansökan, anmält dig till en talangpool eller liknande rekryteringsmöjligheter hos ett annat företag än Keeparo och detta företag använder våra talangtjänster, observera att detta företag är "personuppgiftsansvarig" och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (och Keeparo behandlar dina uppgifter för det företagets räkning som "personuppgiftsbiträde"). Se det företagets integritetspolicy för att förstå hur företaget behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina lagstadgade rättigheter gentemot företaget.  

BEARBETNINGSAKTIVITETER: ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND, LAGRINGSPERIODER 

Lediga tjänster på Keeparo

Ändamål med behandlingen: Om du söker ett jobb, en praktikplats eller andra lediga tjänster hos oss (via vår webbplats eller LinkedIn) behandlar vi dina uppgifter i syfte att granska och administrera din ansökan, kontakta dig och vidta alla nödvändiga åtgärder i rekryteringsprocessen, och förhoppningsvis erbjuda dig tjänsten.

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi kommer att behandla ditt namn, e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil (eller liknande affärsrelaterad profil på sociala medier), CV och personligt brev samt annan information som du lämnar till oss i samband med din ansökan. Vi kommer också att behandla uppgifter som du lämnar till oss i senare skeden av rekryteringsprocessen.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen för att genomföra rekryteringsprocessen och överväga dig för den relevanta tjänsten enligt din ansökan.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills rekryteringsprocessen för den relevanta tjänsten är avslutad och under en period om 2 månader därefter. Om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till att vi sparar uppgifterna för framtida möjligheter kommer uppgifterna dock att behandlas i enlighet med vad som anges under Framtida möjligheter hos Keeparo.

Framtida möjligheter med Keeparo

Ändamål med behandlingen: Om du skickar in en allmän ansökan för framtida möjligheter via vår webbplats eller LinkedIn eller om du inte har erbjudits en tjänst som du har sökt (och förutsatt att du har samtyckt till att vi sparar dina personuppgifter) kommer vi att behandla dina uppgifter för att informera dig om nya möjligheter som kan uppstå på Keeparo. 

Den information som du får från oss är baserad på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du får från oss utifrån vissa faktorer för att informera dig om de mest relevanta möjligheterna. 

‍Kategorierav dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi kommer att behandla ditt namn, e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil (eller liknande affärsrelaterad profil på sociala medier), CV och personligt brev samt annan information som du lämnar till oss i samband med din ansökan. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil för anpassad information: din plats, din erfarenhet och den typ av tjänst som du tidigare har sökt hos oss.

‍Rättsliggrund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Vår behandling grundar sig på ditt uttryckliga samtycke. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att trycka på "återkalla samtycke" eller "avsluta prenumeration" i det relevanta e-postmeddelandet om nya möjligheter, eller på annat sätt genom att kontakta oss på privacy@keeparo.com.

‍Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter i 12 månader efter det att du har gett ditt samtycke till behandlingen. Om du återkallar ditt samtycke (genom att trycka på "återkalla samtycke" eller "avsluta prenumeration" eller genom att kontakta oss på privacy@keeparo.com) kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.

Förfrågningar om kontakt och stöd

Ändamål med behandlingen: Om du kontaktar oss (via vårt kontaktformulär online, chatt, e-post, sociala medier, telefon eller andra kontaktkanaler) kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet. 

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, det företag som du representerar och den information som du lämnar i din supportförfrågan.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen för att stödja dig med din förfrågan. 

Förvaringsperiod: Vi kommer att behandla dina personuppgifter fram till dess att begäran är slutförd och under en period på tre månader därefter. 

Prenumerationer (nyhetsbrev och andra prenumerationstjänster)

Ändamålen med behandlingen: Om du prenumererar på våra nyhetsbrev eller andra prenumerationstjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter för att förse dig med de begärda nyhetsbreven eller andra prenumerationstjänster.

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi kommer att behandla din e-postadress och andra personuppgifter som du lämnar i samband med din prenumeration.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (dvs. tillhandahålla dig de begärda prenumerationstjänsterna).

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter tills du väljer bort prenumerationstjänsten genom att trycka på "unsubscribe" i det relevanta meddelandet eller genom att kontakta oss på privacy@keeparo.com .

Direktmarknadsföring

Ändamål med behandlingen: Om du har deltagit i något av våra marknadsföringsevent eller marknadsföringsaktiviteter, eller om du är en representant för ett företag som vi gör, eller som vi vill göra, affärer med, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att ge dig erbjudanden, undersökningar, information om kommande evenemang, inbjudningar eller annan marknadsföringsinformation för att vi ska kunna marknadsföra, utvärdera och förbättra våra tjänsteerbjudanden. Vissa av våra direktmarknadsföringsaktiviteter är föremål för profilering, vilket innebär att vi kommer att anpassa de erbjudanden och den information som du får från oss baserat på vissa faktorer för att ge dig den mest relevanta informationen.

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi kommer att behandla ditt namn, din e-postadress (när det gäller företagsrepresentanter, endast företags e-postadress), land, titel, ditt yrke, det företag som du representerar och dina tidigare engagemang i våra marknadsföringsaktiviteter. Vi kommer att använda denna information tillsammans med information om till exempel vilken typ av företag du representerar (nuvarande kund, tidigare kund, potentiell kund, leverantör, partner eller annan) och företagets branschsektor för att sammanställa profiler för anpassad direktmarknadsföring. Observera att dina svar i eventuella undersökningar kommer att anonymiseras.

Källa till personuppgifter: Om vi inte har en pågående affärsrelation eller liknande med dig har vi hittat dina kontaktuppgifter via webbsidan för det företag som du representerar, LinkedIn eller andra offentligt tillgängliga källor. 

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen för att marknadsföra, utvärdera och förbättra våra erbjudanden. 

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter så länge vi har en pågående affärsrelation eller liknande förhållande med dig eller det företag som du representerar, och under en period av två år därefter. Om du väljer att avstå från direktmarknadsföring genom att trycka på "unsubscribe" i det relevanta meddelandet eller genom att kontakta oss på privacy@keeparo.com kommer vi dock omedelbart att upphöra med behandlingen.

Deltagare i evenemang och annan verksamhet

Ändamålen med behandlingen: Om du deltar i evenemang eller andra aktiviteter (t.ex. webbseminarier) behandlar vi dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande i evenemanget och för att marknadsföra våra erbjudanden (t.ex. genom att dela bilder eller video på sociala medier från det relevanta evenemanget).

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi kommer att behandla ditt namn, din e-postadress, ditt land, din titel, ditt yrke, det företag du representerar, dina tidigare deltaganden samt bilder och videor från det aktuella evenemanget.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Vår behandling är nödvändig för våra berättigade intressen att administrera evenemang och marknadsföra våra erbjudanden.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter under en period av 3 månader efter det relevanta evenemanget. Bilder och video från det relevanta evenemanget kommer att behandlas i 3 år efter evenemanget. 

Företrädare för våra kunder, leverantörer och partners

Ändamål med behandlingen: Om du representerar en kund, leverantör, partner eller annat företag som vi gör affärer med kommer vi att behandla dina uppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot det företag som du representerar, för att administrera och upprätthålla en god affärsrelation och för att utforska framtida affärsmöjligheter med företaget. 

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, det företag du representerar och din befattning.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot det företag som du representerar och för att upprätthålla en god och fruktbar affärsrelation med dig och detta företag. 

Förvaringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter så länge du är en representant för ett företag som vi har en pågående affärsrelation med. Om vi dock inte har bedrivit någon affärsverksamhet med det företag som du representerar under en period av två år kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.  

Företrädare för potentiella kunder

Ändamål med behandlingen: Om du representerar ett företag som vi betraktar som en potentiell kund kommer vi att behandla dina uppgifter för att undersöka framtida affärsmöjligheter med ett sådant företag.

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, det företag du representerar och din befattning.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen för att utforska framtida affärsmöjligheter med det företag som du representerar. 

Förvaringsperiod: Om vi inte har bedrivit någon affärsverksamhet med det företag som du representerar under en period av två år kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. 

Besökare på vår webbplats (surfning)

Cookies‍

Ändamål med behandlingen: När du surfar på vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter för att göra vår webbplats tillgänglig och förbättra den samt för marknadsföringsändamål. Läs mer detaljerad information i vår cookiepolicy.

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi kommer att behandla IP-adresser och användargenererade data från cookies. För detaljerad information om varje cookie som används, se vår Cookie Policy.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt uttryckliga samtycke till vår användning av analytiska cookies och marknadsföringscookies (se cookiepolicyn). Du kan enkelt återkalla ditt samtycke när som helst genom att ändra dina cookie-inställningar. När det gäller nödvändiga cookies är vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse att ge dig en fungerande webbplats. 

Lagringsperiod: Lagringsperioden för var och en av våra cookies finns i vår Cookie Policy.

Förvaringsplats: Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför Europeiska unionen. Se vår cookiepolicy för detaljerad information.

Pixel för spårning‍

Vi använder Meta Pixel och Linkedin Pixel på vår webbplats som spårningsverktyg för att genomföra webbanalys av vårt erbjudande till våra kunder. Denna analys gör det möjligt för oss att statistiskt spåra användningen av vår webbplats, dess innehåll och tredjepartsplattformar och utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig. I detta sammanhang registreras och spåras användarbeteendet i samband med marknadsföringsåtgärder, utan att avslöja identiteten hos den användare som spåras.

Ändamål med behandlingen: När du surfar på vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillgängliggöra och förbättra vår webbplats och för marknadsföringsändamål.

Kategorier av dina personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål: Vi kommer att behandla IP-adress och användargenererade data från spårningspixlar.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter för ovanstående ändamål: Vår behandling av dina personuppgifter baseras på berättigat intresse. För vissa spårningspixlar kan du också använda lämpliga verktyg eller webbläsartillägg för att stoppa pixeltaggar från att skjuta information. Dessutom, om du inte accepterar användningen av cookies när du öppnar webbläsaren, kommer en spårningspixel inte att ställas in. Du hittar information om datainsamling och om dina rättigheter och inställningsalternativ för LinkedIn här och Meta här.

Lagringsperiod: Lagringsperioden kan hittas i vår Cookie Policy.

Plats för lagring: Dina personuppgifter kan bli föremål för överföringar utanför Europeiska unionen. Se vår cookiepolicy för detaljerad information.

LAGRINGSPLATSER, ÅTKOMST OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER‍

Keeparo kommer endast att dela dina uppgifter på behovsbasis med anställda, konsulter, andra Keeparo-koncernföretag, partners och leverantörer för att uppfylla de syften som anges ovan. 


Vi använder underleverantörer (leverantörer) som behandlar dina uppgifter för vår räkning. Dessa underbiträden tillhandahåller programvara och molntjänster, support och andra IT-tjänster, marknadsföring och andra liknande tjänster. I allmänhet lagrar vi dina personuppgifter på servrar som finns inom EU, och de flesta av våra tjänsteleverantörer är företag som är etablerade inom EU. Vi köper dock till exempel IT-support och utvecklingstjänster från ett företag i Ukraina (dvs. utanför EU). I detta fall, och i alla andra fall av överföringar till tredje land, kommer vi att se till att det finns en rättslig grund enligt den allmänna dataskyddsförordningen som är tillämplig på överföringen (huvudsakligen standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler). 

‍DINARÄTTIGHETER TILL DINA UPPGIFTER‍

Du har rättigheter i fråga om dina personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen, och du kan utöva dessa rättigheter gentemot Keeparo. Du har rätt till: 

  • Tillgång: Du kan få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och begära tillgång till dem.
  • Rättelse: Begär att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
  • Utplåning: Begär att vi raderar vissa av dina personuppgifter.
  • Begränsning: Begär att vi tillfälligt eller permanent slutar behandla alla eller vissa av dina personuppgifter.
  • Objekt: Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation. Observera att om du avregistrerar dig från direktmarknadsföring från oss är detta en "invändning" och vi kommer därefter inte att behandla dina uppgifter för direktmarknadsföring.
  • Överförbarhet av uppgifter: Du kan begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätten att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänst.
  • Inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserat beslutsfattande (beslut utan mänsklig inblandning), inklusive profilering, om beslutet skulle ha en rättslig effekt på dig eller få en liknande betydande effekt. 

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på privacy@keeparo.com. Observera att vissa av dessa rättigheter är villkorade av vissa kriterier, men vi kommer att bedöma varje begäran och informera dig om resultatet av vår bedömning. Om du vill avstå från vår direktmarknadsföring eller prenumerationstjänster eller om du vill återkalla ett tidigare givet samtycke, tryck på "unsubscribe" eller "withdraw consent" i relevant kommunikation eller kontakta oss på privacy@keeparo.com När det gäller cookies, gå till Cookie-inställningarna för att återkalla ditt samtycke.


Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige. Se kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten här: https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig: Keeparo AB (org.nr 556813-4059).

Adress: Grev Turegatan 11 A 4tr, 114 46 Stockholm

E-post: privacy@keeparo.com

Integritetspolicy uppdaterad: 2023-05-15