SV
02
Tjänster

Koncept & content

Employer branding bygger meningsfulla relationer med kommunikation. Ett koncept ger er verktyg för att skapa den röda tråden som väcker intresse och fördjupar relationen över tid. Med relevant content skapar ni värde för era målgrupper och håller dialogen vid liv.

På Keeparo hjälper vi er att utveckla både koncept och content som konkretiserar ert arbetsgivarerbjudande. Målet är förstås att väcka det engagemang som ni förtjänar, men också att det ska bli enklare och roligare att arbeta med employer branding.

Konceptutveckling

Konceptet blir er verktygslåda för employer branding. Det visualiserar och sätter ramarna för er identitet och ert erbjudande som arbetsgivare. Det ger konkreta verktyg som både HR och kommunikation kan använda för intern och extern employer branding.

Under utvecklingen av ert koncept får ni ett dedikerat projektteam bestående av analytiker, employer branding-rådgivare, art director, copywriter och en projektledare som är med från början till slut. Vår process är effektiv och rakt på sak - från analys, kreativt idéarbete och validering, till visualisering och slutligen paketering. Med ett koncept från oss har ni ett körklart arbetsgivarvarumärke från första dagen.

 

Design & produktion

Vi vet att det finns ett konstant behov av bra content. På Keeparo har vi en bred expertis inom design, fotografi, animation, film och copywriting. Vi hjälper er att ta fram content som ger största möjliga effekt och vi gör ert arbetsgivarvarumärke levande genom hela medarbetarresan. Vi säkerställer att den röda tråden löper genom alla era employer branding-initiativ, från den första engagerande annonsen till det sista personliga exit-samtalet.

 

Kommunikationsplan

När koncept, kampanjer eller enskilda initiativ ska aktiveras hjälper vi er att sätta upp en konkret kommunikationsplan. Planen innefattar strategi, nuläge och målbild, målgruppsanalys, kanalval, produktion, lansering, återkoppling och eventuell optimering, budgetering och utvärdering. Med en genomtänkt kommunikationsplan hjälper vi er att paketera ert budskap och säkerställer att det förmedlas i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och mot rätt målgrupp.

Konceptutveckling

Design & produktion

Content- & kommunikationsplan

Tjänster
02

Koncept & content

Employer branding bygger meningsfulla relationer med kommunikation. Ett koncept ger er verktyg för att skapa den röda tråden som väcker intresse och fördjupar relationen över tid. Med relevant content skapar ni värde för era målgrupper och håller dialogen vid liv.

På Keeparo hjälper vi er att utveckla både koncept och content som konkretiserar ert arbetsgivarerbjudande. Målet är förstås att väcka det engagemang som ni förtjänar, men också att det ska bli enklare och roligare att arbeta med employer branding.

Konceptutveckling

Konceptet blir er verktygslåda för employer branding. Det visualiserar och sätter ramarna för er identitet och ert erbjudande som arbetsgivare. Det ger konkreta verktyg som både HR och kommunikation kan använda för intern och extern employer branding.

Under utvecklingen av ert koncept får ni ett dedikerat projektteam bestående av analytiker, employer branding-rådgivare, art director, copywriter och en projektledare som är med från början till slut. Vår process är effektiv och rakt på sak - från analys, kreativt idéarbete och validering, till visualisering och slutligen paketering. Med ett koncept från oss har ni ett körklart arbetsgivarvarumärke från första dagen.

 

Design & produktion

Vi vet att det finns ett konstant behov av bra content. På Keeparo har vi en bred expertis inom design, fotografi, animation, film och copywriting. Vi hjälper er att ta fram content som ger största möjliga effekt och vi gör ert arbetsgivarvarumärke levande genom hela medarbetarresan. Vi säkerställer att den röda tråden löper genom alla era employer branding-initiativ, från den första engagerande annonsen till det sista personliga exit-samtalet.

 

Kommunikationsplan

När koncept, kampanjer eller enskilda initiativ ska aktiveras hjälper vi er att sätta upp en konkret kommunikationsplan. Planen innefattar strategi, nuläge och målbild, målgruppsanalys, kanalval, produktion, lansering, återkoppling och eventuell optimering, budgetering och utvärdering. Med en genomtänkt kommunikationsplan hjälper vi er att paketera ert budskap och säkerställer att det förmedlas i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och mot rätt målgrupp.

Konceptutveckling

Design & produktion

Content- & kommunikationsplan