SV
01
Tjänster

Brand & EVP

Employer branding är kommunikationen som kontinuerligt bygger ert arbetsgivarvarumärke. Genom att definiera ert erbjudande till nuvarande och framtida medarbetare kan ni ställa rätt förväntningar på varandra genom hela medarbetarresan. På Keeparo hjälper vi er att identifiera ert erbjudande, anpassa det till er målgrupp och berätta er genuina historia.

Vi utvecklar ert EVP

Employer value proposition (EVP) är budskapsplattformen för ert arbetsgivarerbjudande. Vi säkerställer att ert EVP uppfyller de fem kriterierna: Att det är sant, särskiljande, relevant, förankrat och hållbart. Vårt team av strateger, analytiker och copywriters utvecklar ert EVP baserat på kvantitativa och kvalitativa data. Vi analyserar vad som värderas och är relevant för era målgrupper och vad som skiljer er från rekryteringskonkurrenterna. Vi kopplar ihop budskapen med det övergripande varumärket och era affärsstrategier. Och på Keeparo tar vi ert EVP ännu längre genom att ta fram storyn som ger er employer branding sin genuina röst.

När ni inte är riktigt redo för ett EVP

Vad gör ni om organisationen är i behov av ett EVP men inte är redo för ett fullskaligt EVP-projekt? Ni kanske precis har startat verksamheten. Ni kanske befinner er mitt i en förflyttning som gör det svårt att ringa in er story idag. På Keeparo har vi lösningar för att ni ska kunna påbörja resan ändå – ett första steg för att arbeta mer framgångsrikt och konsekvent med employer branding.

När ni behöver uppdatera ert EVP

Har ni redan ett EVP, men känner att det inte riktigt fungerar för er? Det kanske utvecklades för några år sedan, vid en tidpunkt då rekryteringsbehovet såg annorlunda ut jämfört med idag. Ni kanske har uppdaterat er övergripande varumärkesplattform eller gjort en omorganisation. Då kan vi gå igenom och utvärdera ert EVP. Vi undersöker vad som har förändrats i organisationen och i omvärlden och vi gör de uppdateringar som säkerställer att ert EVP uppfyller de fem kriterierna: Sant, särskiljande, relevant, förankrat och hållbart.

Behöver ni hjälp med era insatser och initiativ?

Vill ni utveckla ert EVP på egen hand och behöver experthjälp på vägen? Tillsammans gör vi en behovsanalys och sen kan vi stötta er med allt från konsultation per timme till att ta fram frågor till undersökningar, facilitera möten och workshops och analys av data och resultat.

Vässa era kunskaper och färdigheter inom employer branding

Vill ni utveckla er egen kompetens? Gå en av våra kurser inom employer branding. Kurserna inkluderar allt från strategi och målgrupper till content, aktivering och uppföljning. Vi kan även ge skräddarsydda utbildningar utifrån era specifika behov. Vi rustar er så att ni kan briljera i ert arbete.

EVP Framtagning av erbjudande

Rådgivning & coachning Strategi, planering, utförande

Analys & granskning av befintligt erbjudande och varumärke

Kurser i Employer Branding för kunskapsuppbyggare

Tjänster
01

Brand & EVP

Employer branding är kommunikationen som kontinuerligt bygger ert arbetsgivarvarumärke. Genom att definiera ert erbjudande till nuvarande och framtida medarbetare kan ni ställa rätt förväntningar på varandra genom hela medarbetarresan. På Keeparo hjälper vi er att identifiera ert erbjudande, anpassa det till er målgrupp och berätta er genuina historia.

Vi utvecklar ert EVP

Employer value proposition (EVP) är budskapsplattformen för ert arbetsgivarerbjudande. Vi säkerställer att ert EVP uppfyller de fem kriterierna: Att det är sant, särskiljande, relevant, förankrat och hållbart. Vårt team av strateger, analytiker och copywriters utvecklar ert EVP baserat på kvantitativa och kvalitativa data. Vi analyserar vad som värderas och är relevant för era målgrupper och vad som skiljer er från rekryteringskonkurrenterna. Vi kopplar ihop budskapen med det övergripande varumärket och era affärsstrategier. Och på Keeparo tar vi ert EVP ännu längre genom att ta fram storyn som ger er employer branding sin genuina röst.

När ni inte är riktigt redo för ett EVP

Vad gör ni om organisationen är i behov av ett EVP men inte är redo för ett fullskaligt EVP-projekt? Ni kanske precis har startat verksamheten. Ni kanske befinner er mitt i en förflyttning som gör det svårt att ringa in er story idag. På Keeparo har vi lösningar för att ni ska kunna påbörja resan ändå – ett första steg för att arbeta mer framgångsrikt och konsekvent med employer branding.

När ni behöver uppdatera ert EVP

Har ni redan ett EVP, men känner att det inte riktigt fungerar för er? Det kanske utvecklades för några år sedan, vid en tidpunkt då rekryteringsbehovet såg annorlunda ut jämfört med idag. Ni kanske har uppdaterat er övergripande varumärkesplattform eller gjort en omorganisation. Då kan vi gå igenom och utvärdera ert EVP. Vi undersöker vad som har förändrats i organisationen och i omvärlden och vi gör de uppdateringar som säkerställer att ert EVP uppfyller de fem kriterierna: Sant, särskiljande, relevant, förankrat och hållbart.

Behöver ni hjälp med era insatser och initiativ?

Vill ni utveckla ert EVP på egen hand och behöver experthjälp på vägen? Tillsammans gör vi en behovsanalys och sen kan vi stötta er med allt från konsultation per timme till att ta fram frågor till undersökningar, facilitera möten och workshops och analys av data och resultat.

Vässa era kunskaper och färdigheter inom employer branding

Vill ni utveckla er egen kompetens? Gå en av våra kurser inom employer branding. Kurserna inkluderar allt från strategi och målgrupper till content, aktivering och uppföljning. Vi kan även ge skräddarsydda utbildningar utifrån era specifika behov. Vi rustar er så att ni kan briljera i ert arbete.

EVP Framtagning av erbjudande

Rådgivning & coachning Strategi, planering, utförande

Analys & granskning av befintligt erbjudande och varumärke