SV
Case & kunder /
Kunder och case /

Lantmännen | Produktion

Film- och fotoproduktion för att skapa kännedom och intresse för hela Lantmännen Group.

Utforska caset

Film- och fotoproduktion för att skapa kännedom och intresse för hela Lantmännen Group.

Utforska caset

Om caset

Brief:

Längre filmer för att stärka kännedomen om respektive division inom Lantmännen tillsammans med leverans av klippbildsmaterial, stillbilder och kortare filmer för sociala medier.

Leverans:

Koncept & content

Kanal & distribution

Siffror:

Utmaningen

Lantmännen hade ett behov av att producera mer content och kortare filmer i syfte att skapa medvetenhet och attraktion för hela koncernen som potentiell arbetsgivare. Därför fick Keeparo i uppdrag att skapa en längre film för arbetsgivarprofilering som visar upp företaget från jord till bord, och verksamheterna inom de olika divisionerna; Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Cerealia, Lantmännen Energi (Biorefineries), Lantmännen Unibake och Swecon.

Eftersom det var ett tag sedan som Lantmännen senast gjorde en mer omfattande foto/- och filmproduktion, var nyttjandet av befintligt material till viss del begränsat. Detta i kombination med att Lantmännen såg behovet av allmänt rörligt material som kan användas som grund för till exempel inlägg i sociala medier och i framtida filmer, gjorde att en nyproduktion var högaktuell.

Aktuellt content

I den nya produktionen har vi producerat sex filmer à runt en minut. Filmerna är uppdelade per division och har sedan även brutits ner till flera sociala medie-versioner per film. I tillägg till filmerna har produktionen genererat en mängd rörligt material och stillbilder per division inom Lantmännen. För att göra det möjligt för Lantmännen att själva kunna hantera materialet och använda det för eget bruk så har råfiler klippts, redigerats och kategoriserats.


När allt material var färdigt så lanserades en kampanj under vintern 2022/2023 och våren 2023. Över 1 miljon kandidater nåddes av kampanjen upp till tre gånger vardera.

Syftet med kampanjen var att aktivera filmerna och stärka kännedomen om Lantmännen och de olika verksamheterna än mer – innehållsstrategin visade sig vara stark och kampanjen presterade väl, 15 % lägre kostnad jämfört med benchmark, vilket möjliggjorde de många visningarna och att vi nådde varje unik person nästan tre gånger.

Kunder och case /

Lantmännen | Produktion

Film- och fotoproduktion för att skapa kännedom och intresse för hela Lantmännen Group.

Utforska caset

Film- och fotoproduktion för att skapa kännedom och intresse för hela Lantmännen Group.

Utforska caset

Om caset

Brief:

Längre filmer för att stärka kännedomen om respektive division inom Lantmännen tillsammans med leverans av klippbildsmaterial, stillbilder och kortare filmer för sociala medier.

Leverans:

Koncept & content

Kanal & distribution

Siffror:

Utmaningen

Lantmännen hade ett behov av att producera mer content och kortare filmer i syfte att skapa medvetenhet och attraktion för hela koncernen som potentiell arbetsgivare. Därför fick Keeparo i uppdrag att skapa en längre film för arbetsgivarprofilering som visar upp företaget från jord till bord, och verksamheterna inom de olika divisionerna; Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Cerealia, Lantmännen Energi (Biorefineries), Lantmännen Unibake och Swecon.

Eftersom det var ett tag sedan som Lantmännen senast gjorde en mer omfattande foto/- och filmproduktion, var nyttjandet av befintligt material till viss del begränsat. Detta i kombination med att Lantmännen såg behovet av allmänt rörligt material som kan användas som grund för till exempel inlägg i sociala medier och i framtida filmer, gjorde att en nyproduktion var högaktuell.

Aktuellt content

I den nya produktionen har vi producerat sex filmer à runt en minut. Filmerna är uppdelade per division och har sedan även brutits ner till flera sociala medie-versioner per film. I tillägg till filmerna har produktionen genererat en mängd rörligt material och stillbilder per division inom Lantmännen. För att göra det möjligt för Lantmännen att själva kunna hantera materialet och använda det för eget bruk så har råfiler klippts, redigerats och kategoriserats.


När allt material var färdigt så lanserades en kampanj under vintern 2022/2023 och våren 2023. Över 1 miljon kandidater nåddes av kampanjen upp till tre gånger vardera.

Syftet med kampanjen var att aktivera filmerna och stärka kännedomen om Lantmännen och de olika verksamheterna än mer – innehållsstrategin visade sig vara stark och kampanjen presterade väl, 15 % lägre kostnad jämfört med benchmark, vilket möjliggjorde de många visningarna och att vi nådde varje unik person nästan tre gånger.