SV
Insikter /

Det här attraherar ingenjörer och IT-kompetens sommaren 2024

Ladda ner whitepaper
Läs artikel
Konjunkturen pekar fortfarande neråt och enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer arbetslösheten att öka fram till 2025. Trots det har flera branscher stor brist på ingenjörer och IT-kompetens. Keeparo har lösningen på hur arbetsgivare kan fånga den eftertraktade talangen med strategi och data.

På Keeparo pratar vi dagligen med arbetsgivare från vitt spridda branscher. Alla står inför olika typer av verksamhetsmål och utmaningar men det som förenar dem är viljan att attrahera ingenjörer och IT-talang. Bristen på IT-kompetens har länge varit en utmaning och enligt SCB:s beräkningar kommer det år 2030 saknas 50 000 ingenjörsutbildade personer.

Keeparo är Nordens största byrå inom employer branding och när vi tittar i vår egna databas råder inget tvivel om att ingenjörer och IT tillhör några av de mest eftertraktade målgrupperna för svenska arbetsgivare. 27 procent av alla annonsvisningar som går via oss är riktade mot dessa målgrupper. Att nästan var tredje annonsvisning på sociala medier inom rekrytering fokuserar på dessa kompetensområden säger det en hel del om utmaningen.

‍‍

Arbetsgivarerbjudandets styrka – och begränsningar

Fler arbetsgivare än någonsin tidigare har utvecklat arbetsgivarerbjudanden (EVP). Det är grunden till ett starkt arbetsgivarvarumärke. Förut kunde budskapen i sig räcka långt för att sticka ut och skapa en tydlig position på marknaden men alltmer pekar på att den tiden snart är över.

Det räcker inte längre att bara ha starka budskap. Arbetsgivare behöver förstå vad som verkligen driver ingenjörer och IT-kompetens – deras karriärpreferenser, uppfattningar kring arbetsgivare och vilka utvecklingsmöjligheter de prioriterar – för att sedan kommunicera hur organisationen som arbetsgivare levererar på detta. Utmaningen är att skapa en autentisk och engagerande identitet som möjliggör en verklig och pågående dialog med målgruppen.

Lösningen är Strategi + Data

Genom att använda data och insikter från Keeparos egenutvecklade analyssystem TargetBuilder kan arbetsgivare inte bara skapa riktade kampanjer som når rätt personer vid rätt tidpunkt, utan även säkerställa att rätt budskap används. För att bygga en långsiktig relation med ingenjörer och IT, innan de aktivt söker sitt nästa steg i karriären, behöver arbetsgivare arbeta med strategisk kommunikation. Tekniken har tagit stora steg de senaste åren och vi har helt nya sätt att möta kompetensbrist idag.

Ett enkelt verktyg och mer eller mindre branschstandard är "rekryteringstratten" (se bild). Genom att dela in det externa employer branding-arbetet i tre steg blir vägen mot en effektivare rekrytering mer hanterbar och tydlig. Med Keeparos TargetBuilder kan vi kombinera denna metod med realtidsdata från ingenjörer och IT. Aldrig har det varit lättare att få insikterna som behövs för att kunna koppla samman sitt arbetsgivarvarumärke med sina verksamhetsmål.

Låt oss titta närmare på de tre stegen i rekryteringstratten och hur de, kombinerat med konkreta datapunkter, kan användas för att förbättra en rekryteringsstrategi.

Skapa kännedom för er som arbetsgivare

I kännedomsfasen är syftet att nå ut och påverka så många som möjligt inom målgrupperna. För att mäta hur effektivt ett budskap är att annonsera på sociala medier tittar vi på kostnaden för att nå 1000 exponeringar. Kostnaden för de olika budskapen kommer att variera baserat på hur stor resonansen från målgruppen är. Om budskapet är generellt och många kandidater är intresserade, kommer detta budskap få en lägre kostnad än mer specialiserade budskap. Med hjälp av TargetBuilder kan vi på Keeparo analysera den här typen av data i realtid, för att på så sätt maximera spridningen med begränsad budget. Precis som i verkliga livet kan saker och ting förändras snabbt, nedan visar vi vilka budskap som är mest kostnadseffektiva just nu.

De mest kostnadseffektiva budskapen mot svenska ingenjörer och IT-kompetens i juni 2024:

  1. Personlig utveckling
  2. Stolthet
  3. Kultur och gemenskap

Skapa intresse för er som arbetsgivare

När kandidaterna känner till en arbetsgivare är vi framme på nästa steg i rekryteringstratten: intressefasen. Nu vill vi väcka intresse hos potentiella kandidater och ett bra sätt att mäta detta är att titta på andelen av alla annonsvisningar som resulterar i att personen stannar upp och tittar på en video. Genom att analysera vilka budskap som har högst visningsfrekvens kan vi se vilken typ av videoinnehåll som skapar mest intresse i realtid.

De bästa budskapen kopplat till videoinnehåll mot svenska ingenjörer och IT-kompetens i juni 2024:

  1. Kultur och gemenskap
  2. Samhällsansvar
  3. Stolthet

 

Få målgruppen att ansöka

Strategiska arbetsgivare ser till att hålla kandidaterna varma och engagerade under en längre tid. Rekrytering är i mångt och mycket en fråga om tajming och för att lyckas attrahera en utmanande målgrupp behöver arbetsgivare se det större perspektivet. När det är dags att tillsätta en tjänst vill vi få den nu uppvärmda målgruppen att klicka på en jobbannons eller besöka karriärsidan. Ett enkelt sätt att mäta detta steg är med Click-Through-Rate (CTR), det vill säga andelen som klickar på den visade annonsen, även kallat klickfrekvens.

Budskapen som ger mest klick bland svenska ingenjörer och IT-kompetens i juni 2024:

  1. Ersättning och förmåner
  2. Ledarskap
  3. Stolthet  

En investering som lönar sig i längden

Det här är vad som krävs för att attrahera och behålla den eftertraktade ingenjörs- och IT-kompetensen. Arbetsgivare måste vara beredda att investera i sitt arbetsgivarvarumärke och kontinuerligt arbeta med att förbättra och anpassa sitt erbjudande och sina budskap utifrån de föränderliga behoven och förväntningarna hos kandidaterna.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke skapar även stolthet och lojalitet hos befintliga anställda. En arbetsplats där medarbetarna känner sig värderade och engagerade bidrar till en positiv företagskultur och stärker organisationens konkurrenskraft.

I en tid då kampen om ingenjörer och IT-kompetens är hårdare än någonsin, är det de arbetsgivare som verkligen förstår målgruppen och jobbar strategiskt som kommer stå starkast. Genom att satsa på en långsiktig och datadriven employer branding-strategi kan man inte bara attrahera de bästa ingenjörerna och IT-personalen, utan också skapa en arbetsplats där alla vill vara.

Jesper Hansson

Head of Data & Insight på Keeparo

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill diskutera ämnet! Hör av dig till oss på Keeparo.

Ladda ner whitepaper

Språk

Svenska