SV
Insikter /

Framtidssäkra employer branding-arbetet: Navigera i digitala trender 2024

Ladda ner whitepaper
Läs artikel
Med mer än ett decenniums erfarenhet inom employer branding, har jag sett hur snabbt området har utvecklats. Teknologiska framsteg, förändrade arbetsmarknadsdynamiker och skiftande kandidatpreferenser har kontinuerligt format strategierna för att locka och behålla talang. Med detta som bakgrund, blir det extra intressant att lyfta blicken och spana framåt för att försöka fånga några trender för de kommande åren. Jag har valt att rikta in mig på ett mer övergripande perspektiv inom employer branding med fokus på erbjudandet, innehållet och aktiveringen baserat på några av de trender vi ser.

Den digitala eran fortsätter att omforma landskapet för employer branding och kommunikation, det är kanske inte något nytt under solen men AI, autenticitet, personifiering i aktiveringen och innehållet står i centrum för mina spaningar. Den röda tråden blir AI och data, ja det är lite tjatigt men det skapar nya förutsättningar för att lyckas med att forma erbjudandet, paketera innehållet och att kommunicera det.

Digital Transformation och AI

Användningen av AI inom rekrytering och employer branding har gått från att vara en nyhet till att bli en nödvändighet. AI har potential att omforma förutsättningarna för hur organisationer arbetar med arbetsgivarkommunikation. Genom tillgång till mer och bättre data som också kan processas snabbare skapar det helt nya möjligheter för att jobba smartare och mer effektivt i hela kedjan från vad man erbjuder till paketering och sedan hur man når ut till sina målgrupper.

Exempelvis så finns idag möjligheten att, baserat på insikter kopplat till din aktivering/annonsering, kontinuerligt samla information men också optimera och förfina baserat på målgrupp, budskap och innehåll. Om man jämför skillnaden mellan dåtid och nutid så är en av de största skillnaderna att vi idag bygger optimering på data i realtid i stället för att det förut mer eller mindre enbart var baserat på historiska data. Vi går från att ha fokuserat på vad våra målgruppersäger att de föredrar, till att nu kunna följa och förstå vad som ger faktiska resultat och gensvar här och nu.  

Detta gör att det som tidigare mest var en investering i påverkan och konvertering där du följde upp resultatet när det var klart har flyttats till att också vara din egen data-guldgruva för att kunna anpassa och optimera utifrån dina syften och mål. Och allt detta accelereras i och med utvecklingen av AI.

Autencitet i erbjudandet (EVP)

Det har nog aldrig varit viktigare att erbjudandet är autentiskt. Detta då tillgången på direkt och indirekt information aldrig varit större. Det är idag lättare att få tag på information om både produkter och arbetsgivare än det någonsin varit. Detta gör att om man inte är tryggt förankrad i vad erbjudandet är och att det är något som man levererar på så kommer det att få en påverkan på varumärket och förmågan att attrahera och behålla medarbetare.

Grunden kommer fortfarande vara att man har ett erbjudande som är sant, särskiljande, relevant, engagerande och hållbart över tid. Skillnaden är att erbjudandet är mer skört då information aldrig spridits snabbare än det görs idag. Det har med andra ord aldrig varit viktigare att sätta rätt förväntningar och leverera på dem, det har alltid varit en framgångsfaktor men idag viktigare än någonsin. I och med att det idag finns förutsättningar att ta in och hantera mer data så skapar det nya förutsättningar för att också anpassa erbjudandet utifrån sina målgrupper på ett helt annat sätt än tidigare.

Ökad personalisering av innehåll

Betydelsen av att ha ett bra och relevant innehåll har bara ökat i takt med informationsflödet och den ökade konkurrensen om uppmärksamhet. Tidigare kunde organisationer nå fram med rätt budskap fast paketeringen kanske inte var så vass. Idag finns förutsättningar att på ett datadrivet och systematiskt sätt ha ett kontinuerligt inflöde av information kopplat till hur innehållet tas emot hos målgruppen och sedan, baserat på dessa insikter, fortsätta anpassa och optimera för att nå fram på bästa sätt.  

Det som sker i kombination med större mängder data och snabbare och smartare sätt att processa med hjälp av AI gör att vi på sikt kommer att se en större personifiering av innehåll.  

På sikt kommer det vara möjligt att erbjuda skräddarsytt och dynamiskt innehåll som direkt appellerar till kandidaternas unika preferenser och beteenden näst intill på individnivå. Detta inkluderar allt från automatiserade och personliga svar på förfrågningar till skapandet av engagerande jobbannonser som är optimerade för att synas i sökmotorer, digitala kanaler och på sociala medier.

Aktivering (kontaktpunkter)

Även landskapet för aktivering (kommunikation) har förändrats och kommer att drivas på av utvecklingen. Vi är redan idag i ett skede där det finns möjligheter att vara extremt datadriven och möjligheten att både strategiskt och taktiskt optimera insatser baserat på syfte och mål. Det som händer med utvecklingen inom AI gör att det processas mer data med fler parametrar för att kunna styra och agera utifrån en större mängd information i syfte att åstadkomma den effekt du vill.  

Aktiveringen är också en av nycklarna för att kunna återföra information kopplat till hur erbjudande och innehåll tas emot av dina målgrupper. Detta medför att vi ser en förflyttning där vi dels optimerar utifrån syfte och mål, exempelvis kännedom, dels också mycket snabbare kan anpassa utifrån vad som fungerar både gällande kontaktytor, innehåll och budskap.  

Aktiveringen handlar alltså inte längre bara om att exempelvis generera klick och konvertering, det är också en nyckel för att samla in data och information för att bygga data kring vad som fungerar för dina målgrupper gällande kontaktytor, innehåll och erbjudande över tid och, på sikt, i realtid. Detta sker redan idag och exempelvis skapar ett strategiskt always-on en plattform för att skapa dessa synergier. Det är lite tjatigt men även här kommer vi sen en enorm acceleration baserat på utvecklingen med AI som skapar helt nya förutsättningar där vi kommer se en helt sömnlös kedja från erbjudande till innehåll med extrem personifiering, näst intill på individnivå.

Sammanfattning

Digital Transformation och AI

Employer branding förändras kontinuerligt av digitaliseringen. Användningen av AI blir central, då den möjliggör för organisationer att behandla och analysera data på djupet. Detta innebär en revolutionerande förändring i hur arbetsgivarkommunikationen utformas och optimeras, där autenticitet och personlig anpassning blir allt viktigare.

Autencitet i arbetsgivarerbjudandet

Det är avgörande att ett företags arbetsgivarerbjudande (EVP) är äkta och trovärdigt. I en värld där information är lättillgänglig och sprids snabbt, blir konsekvenserna av ett icke autentiskt erbjudande mer allvarliga. Företag och organisationer måste säkerställa att de lever upp till sitt EVP för att kunna locka och behålla talang.

Ökad personalisering av innehåll

AI-teknikens framsteg kommer att möjliggöra en ännu större personifiering av kommunikation. Det innebär att arbetsgivare kan erbjuda skräddarsytt innehåll som direkt appellerar till den enskilda kandidatens preferenser, vilket ger en mer individanpassad kandidatupplevelse.

Vikten av innehåll ökar i en informationsintensiv miljö. Företag och organisationer behöver utnyttja datadrivna metoder för att systematiskt justera och förbättra sitt innehåll. Detta innebär att innehållet inte bara ska vara relevant och engagerande utan också kontinuerligt anpassat efter målgruppens mottaglighet.

Strategisk aktivering‍

Aktiveringsstrategier blir alltmer sofistikerade, där datadriven insikt tillåter oss att snabbt anpassa och optimera kommunikationsinsatser. Detta sträcker sig från att välja rätt kommunikationskanaler till att samla in och använda feedback i realtid för att förbättra arbetsgivarvarumärket.

Vill du veta mer?

Keeparo är redan idag en bra bit på väg gällande ovanstående punkter och kommer att fortsätta ge AI och digitaliseringen en betydande del i utvecklingen av våra produkter och tjänster. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder att attrahera och behålla medarbetare även i framtiden.  

Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill diskutera ämnet! Hör av dig till oss på Keeparo.

Ladda ner whitepaper

Språk

Svenska